Energimyndighetens logotype

Home
Aktuellt
Projekt
Styrelsen
Kontakta oss
Styrelsemöten
UTLYSNINGAR
Nyhetsbrev
EFFSYS 2 dagen
Tidigare program
Länkar

Välkommen till hemsidan för


EFFSYS 2 – kort sammanfattning (short summary in English)

EFFSYS 2 är ett fyraårigt tillämpat forsknings- och utvecklingsprogram för kyl- och värmepumpteknik som drivs under perioden 1 juli 2006–30 juni 2010. Programmets budget uppgår till totalt 70 miljoner kronor, varav Energimyndigheten bidrar med 28 miljoner kronor. EFFSYS 2 samfinansieras av berörd industri och Energimyndigheten vars andel är högst 40 procent.

Programmets syfte är att ta fram effektivare värmepumps- och kylteknik, som när den tillämpas i det svenska energisystemet minskar användningen av el och annan energi och reducerar effekttopparna i kraftsystemet. Programmets fokus är på effektivare system för värme och kyla baserade på värmepumpande tekniker. Inom programmet kan forskning och utveckling bedrivas på enskilda komponenter, men bara om detta är motiverat ur ett systemperspektiv.

Programbeskrivning EFFSYS 2

 

Och vad är då nyttan?

Källa: Energiläget 2009 www.energimyndigheten.se

 

  • Värmepumpsforskningen är oerhört lönsam - väl använda skattepengar!
  • Billigare att spara energi än att producera mer
  • Miljöriktigt!

 

Och i framtiden?

  • Behov av att utveckla en ny generation lätta värmepumpar som passar lågenergihus
  • Behov av att utveckla större värmepumpar för industrin och större fastigheter
  • Sverige ligger långt framme i värmepumpsforskning. För en låg kostnad kan vi bli världsledande!