Forskningsutförare

Material för projektutförare samt material som används för att ansöka om bidrag inom EFFSYS+ presenteras på denna sida.

Programbeskrivning EFFSYS+
Riktlinjer för beräkning av motfinansiering genom naturabidrag
Villkorsbilaga EFFSYS+
Mall för kvartalsrekvisitioner
Blankett – Ansökan_om_forskningsstöd_EFFSYS+

Blanketter som ska användas vid slutredovisning

Nedanstående mall ska användas för slutrapportering gentemot Energimyndigheten och ska alltid fyllas i vid avslut av ett projekt

Sammanfattning av slutrapport STEM

vägledning hur den ska fyllas i finns här

Sammanfattning av slutrapport – instruktion STEM

Kompletterande slutredovisning av projekt skiljer sig något åt beroende på projektets utforming. I vissa fall kan den rapport som skapats i projektet även användas för slutredovinsning tillexempel vid granskade avhandlingar med mera. I övriga fall ska nedanståend mall användas.

Mall-slutrapport

Comments are closed.