Programstyrelsen

En programstyrelse har utsetts av Energimyndigheten, med huvudansvar för verksamheten. Styrelsen, som består av ordföranden, Energimyndighetens handläggare och representanter från industri och näringsliv samt adjungerade representanter från forskningsutförarna, ombesörjer också via ett sekretariat administrativ och ekonomisk beslutshantering av programmet. Det är programstyrelsen som fattar beslut om vilka projekt som skall genomföras inom programmet.

Programdirektör, styrelsens ordförande
Martin Forsén, Nibe martin.forsen@nibe.se
Programsekreterare
Viktor Ölén, EFFSYS+ effsysplus@energy.kth.se
Programkoordinator
Björn Palm, KTH Energiteknik bjorn.palm@energy.kth.se
Ordinarie styrelseledamöter
Signhild Gehlin, Kompetenscentrum Svensk geoenergi signhild.gehlin@geotec.se
Kjell Berndtsson, Riksbyggen kjell.berndtsson@riksbyggen.se
Per Jonasson, Kyl & Värmepumpföretagen per.jonasson@kvforetagen.se
Per-Erik Jansson, ICA Sverige AB pererik.jansson@ica.se
Kjell Gustavsson, Bosch Thermoteknik kjell.gustavsson@se.bosch.com
Roland Jonsson, HSB roland.jonsson@hsb.se
Conny Ryytty, Energimyndigheten conny.ryytty@energimyndigheten.se
Suppleant
Emina Pasic, Energimyndigheten emina.pasic@energimyndigheten.se
Adjungerande styrelseledamöter
Caroline Haglund-Stignor, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Caroline.HaglundStignor@sp.se
Björn Palm, KTH Energiteknik bpalm@energy.kth.se
Peter Rohlin, Incert AB peter.rohlin@incert.se
Jörgen Rogstam, Energi & Kylanalys AB jorgen.rogstam@ekanalys.se
Eric Granryd eric.granryd@energy.kth.se

Comments are closed.