Kalender

November 12-14, 2012
Konferens
Cold Climate HVAC 2012, Canada
EFFSYS+ utlysningssida
Flyer, deadline för sammanfattning 1 december 2011 (http://www NULL.effsysplus NULL.se/wp-content/uploads/2011/02/Cold-Climate-HVAC-2012-flyer NULL.pdf)

Oktober 1, 2011 – Januari 11, 2012
Utlysning
Andra utlysning inom EFFSYS+
EFFSYS+ utlysningssida
Informationssida för forskningsutförare (http://www NULL.effsysplus NULL.se/utforare/)

Oktober 14, 2011
Riverton Hotell, Göteborg
Kyl- och värmepumpsdagarna i samarbete med EFFSYS+
Kyl- och värmepumpföretagens informationssida (http://www NULL.kvforetagen NULL.se/index NULL.php3?use=publisher&id=399)
KV företagen (http://www NULL.kvforetagen NULL.se)
Mer information kommer att presenteras här.

Juni 27 & augusti 31, 2011
Webkonferens
10th IEA Heat Pump Conference “Heat pumps – The Solution for a Low Carbon World”
Hemsida och anmälan (http://www NULL.hpc2011 NULL.org)
Informationsflyer för webkonferensen (http://www NULL.hpc2011 NULL.org/pdf/Overview_Website_Conference_Latest NULL.pdf)
Jordbävningen i Japan har påverkat denna konferens, anordnas nu som webkonferens.

Augusti 21-26, 2011
Prag, Tjeckien
The 23rd International Congress of Refrigeration “Refrigeration for Sustainable Development”
Hemsida och anmälan (http://www NULL.icr2011 NULL.org)
Preliminärt program (http://www NULL.icr2011 NULL.org/?download=_/14/icr2011_programme_preliminary_2011-03-24 NULL.pdf)

Comments are closed.