Svenska banker

När du går i funderingar om att ta ett banklån, öppna ett sparande till barnen, pension eller bara placera dina pengar från vardagen är det svårt att veta var du ska vända dig. I Sverige finns ett brett utbud av banker som anses vara pålitliga och det finns även många aktörer som varit med länge och kanske till och med följt med familjer genom generationsskiften.

Idag finns det olika varianter av banker, förr i tiden fanns endast det klassiska konceptet med fysiska kontor men idag kommer du åt alla banker mer eller mindre på nätet. Det finns banker som du bara kan kontakta via internet eller telefon och det kan passa den som vill hantera allt på nätet. I och med den minskade hanteringen av kontanter används inte de fysiska kontoren lika flitigt som förr.

Insättningsgaranti

För att kunder ska känna sig säkra när de låter de svenska bankerna hantera deras pengar så finns det en statlig insättningsgaranti. Denna garanti innebär att staten ger ersättning om det är så att det institut kunden valt att ha sina pengar hos går i konkurs. En enskild person kan som garanti från staten få ersättning upp till 950 000 kronor per institut.

Nordea är en nordisk bankkoncern med huvudkontor i Helsingfors. Nordea hittar man i de nordiska länderna och i Estland, Lettland, Litauen och Ryssland. Tittar man på alla dessa marknader så kan man se att Nordea har omkring 10 700 000 kunder, det är den högsta kundbasen i hela Norden om man tittar på finansservicebolag. Totalt 29 300 personer är anställda och arbetar heltid på Nordea.

Swedbank

Swedbank är en av Sveriges största banker och även en av de äldsta. Banken har genom sammanslagningar och namnbyten förändrats en del men banken går tillbaka till 1820-talet. De har 311 kontor i dagsläget och de är fördelade över hela Sverige samt i baltländerna. I Sverige hittar vi 186 av dessa kontor. Banken har totalt omkring 7,3 miljoner privatkunder och 610 000 företagskunder.

SEB är en bank som grundades för cirka 160 år sedan och har kontor placerade över hela världen. SEB är en bank som har ett stort fokus mot företag och finansiella institutioner. I Sverige tillsammans med de baltiska länderna betjänar SEB omkring 400 000 små och medelstora företag. Flyttar vi fokuset mot privatkunder istället så betjänar SEB omkring 4 000 000 stycken kunder.

Handelsbanken

Handelsbanken är en bank som har personliga möten med sina kunder i fokus, trots mycket digitalisering på senare tid och mängder av nedlagda kontor för övriga banker har handelsbanken försökt hålla emot trenden. De har under senare år till och med öppnat några nya kontor och har idag överlägset flest fysiska kontor, över 400 stycken. Detta är en stor faktor i att bankens kunder ofta uttrycker sin nöjdhet.

Avanza är en internetbaserad bank med fokus mot sparande, placeringar och pension. Mottot för Avanza, som grundades 1999, är att erbjuda privatpersoner digital aktiehandel till låga kostnader. År 2018 hade banken 750 000 kunder och den stod även för cirka 3,7 % av den svenska sparmarknaden. I starten hjälpte man inte sina kunder med bolån men på senare tid har man även erbjudit denna tjänst.

Nordnet

Nordnet Bank är likt Avanza en digital bank som är mycket populär bland småsparare i Sverige. Nordnet grundades år 1996 med visionen att förändra i finansbranschen, främst genom att digitalisera aktiehandeln och hålla låga priser för kunderna. Nordnet brinner för att ge sina kunder vägledning och information om de olika sätten man kan investera sina pengar på. Nordnet erbjuder även lån i olika former.

Kunders nöjdhet

Den senaste tiden har man kunnat urskilja en mycket högre kundnöjdhet från våra svenska bankers kunder. Efter en sju år lång nedåtgående trend har den nu äntligen vänt. De banker som har visat på minst nöjda kunder är ofta de största bankerna som funnits med länge på marknaden och som drabbats av svidande kritik och mothugg från kunder gällande nedläggningar av de fysiska kontoren.

 

Leave a Reply