Svensk ekonomi

Introduktion till svensk ekonomi

Denna hemsida kommer att handla om den svenska ekonomins historia, framtid och vad du ska göra som privatperson. Ekonomin i Sverige fungerar på samma basis som de flesta andra länder. Det vill säga att man använder sig av en riksbank för att styra ekonomin. Riksbankens räntor och annat bestäms inte direkt av politikerna som många tror, utan snarare av riksbankschefen och riksbankens kommission.

Ekonomin i Sverige har varit ganska volatil de senaste 30 åren. Det kan verka konstigt då Sverige efter industrialiseringen konstant har varit ett rikt och innovativt land. Men sanningen är att ekonomin har blivit allt mer global och Sveriges bolag, bostadspriser, fonder etcetera. har börjat matcha de övriga länders utveckling. Vi följer främst USA:s utveckling. Det betyder att då det kraschar hos dem kan Sverige också få en mild nedgång.

Börs och olika branscher

Utöver Sveriges nationalekonomi kommer du få lära dig mer om hur den svenska börsen ser ut. Som sagt har den svenska marknaden varit volatil på senare år, både lokala och globala omständigheter har påverkat detta. Vi har bland annat haft en finanskris under tidigt 1990-tal och en 1999 (den så kallade It-bubblan) samt den kris vi hade 2008. Vi har dessutom en unik situation idag med extremt höga bostadspriser.

Vi kommer att gå igenom varför en bransch utvecklas mer en andra eller rent av faller. Bostadsmarknaden exempelvis är en marknad som är extremt viktig då alla har behov av ett hem. I denna marknad ingår flera olika kategorier av branscher, branscher som alltid kommer att bestå men som följer med finanscyklarnas upp- och nedgångar. Ett par exempel på dessa branscher är byggbranschen och fastighetsmäkleri.

Aktier och värdepapper

Fonder, aktier, obligationer. optioner och terminer är alla exempel på värdepapper som finns på den svenska och globala börsen idag. Värdepapper är ett viktigt element av ekonomi, till och med staten använder sig av lån som handlas i värdepapper, dessa värdepapper kallas för statsobligationer. Alla har en unik funktion och det finns dessutom en variation på varje värdepapper. Till exempel blankade aktier som används för att sälja kort.

Det finns dessutom en hel rad olika variationer av fonder, till exempel indexfonder. Det är fonder som följer ett specifikt index såsom branschindex eller “en fond över de 30 bästa aktierna på marknaden”. Ett annat exempel är så kallade ETF (Exchange Traded Funds) som är fonder vilka beter sig som aktier. Allt detta kan verka komplicerat, men det är därför denna hemsida finns.

Varför är det viktigt att veta om ekonomi?

Nationell ekonomi och kunskap om börsen är en viktig del av din personliga ekonomi. Om du inte har en aning om hur Sverige utvecklas har du med stor sannolikhet ingen ordning i din egen ekonomi. De flesta svenskar har en viss koll på ekonomi, därför är det populärt med fondinvestering i Sverige, men man är ofta rädd för att ta ett steg högre och börja handla med seriösa värdepapper.

För att organisera din ekonomi är det bra om du vet när du ska ta lån och när det är riskfyllt eller dyrt att låna. När ska du spara och investera, och när är egentligen tiden inne för att slösa pengar och köpa den där nya gräsklipparen? Dessa frågor vill vi kunna besvara och hoppas att du ska kunna ta del av Sveriges ekonomi på ett smart sätt.

Allt hänger samman

All ekonomi hänger ihop på ett eller annat sätt, mer specifikt att nationalekonomi och börs är en del av din ekonomi och har en större påverkan på din personliga ekonomi än vad du tror. Därmed är det viktigt att lära sig mer om ekonomi och förstå vad som orsakar vad i den ekonomiska djungeln vi har idag. Därför har vi gjort det enkelt för dig med denna hemsida.

Sammanfattning

Avslutningsvis vill vi som skriver poängtera att du som läser kommer att ha en fantastisk nytta av vad som skrivs här. Men det finns ingen magi, det krävs disciplin och tid för att kunna förstå vad ekonomi egentligen handlar om, minst sagt för att påverka din egna ekonomi positivt. Om du har lärt dig något av denna artikel, tveka inte att komma tillbaka och läsa resten av våra artiklar!

 

 

Leave a Reply