Skatter i Sverige

I Sverige finns det sedan lång tid tillbaka en form av princip som lyder att “Medborgarna sig själva beskatta”. Personer betalar därför skatt i Sverige. Hur skattebetalningen har sett ut i landet skiljer sig från olika perioder, men Sverige har sedan långt tillbaka varit ett land som betalar förhållandevis mycket i skatt, inte minst personer som tjänar mycket. Skatter har funnits i Sverige sedan den första staten uppkom, men till en början gick det oavkortat till kungamakten och krigståg. Gemensamt för samtliga skatter är att de, på ett eller annat sätt, alltid har krävts av de personer som har råd och möjlighet att betala dem.

  • I Sverige betalar de allra flesta personer skatt
  • Sverige betalar förhållandevis mycket i skatt
  • Skatter har funnit så länge staten har funnits, men i olika former

Hur fungerar det svenska skattesystemet?

Även det svenska skattesystemet har fungerat på olika sätt under olika perioder. Idag betalar de allra flesta fysiska personer en så kallad kommunalskatt, som alltså går till kommuner och landsting/regioner i det område som personen är folkbokförd. Personer som tjänar över en viss summa pengar i månaden betalar även extra skatt till staten. Även juridiska personer betalar skatt till staten. Skatten har varit olika hög under åren och fortsätter att pendla något. Det här beror på att det inom politiken är omdiskuterat och omdebatterat kring hur hög skatten för såväl gemene man som för höginkomsttagare egentligen bör vara. Åsikterna går helt klart isär inom frågan.

Du betalar skatt varje månad, även om du själv inte alltid märker det. Den vanligaste och mest omtalade formen av skatt är inkomstskatten, det vill säga den skatten som betalas utifrån din lön. I Sverige finns det i dagsläget tre nivåer på inkomstskatten: 0 % om du tjänar upp till 18 800 kronor, cirka 31 % om du tjänar mellan 18 800 och 443 200 kronor samt 31 % plus 20 % eller 25 % om du tjänar mer än 443 200 kronor per år. Skatten går alltså till att finansiera kommunernas och landstingens/regionernas arbeten och tjänster. Det kan exempelvis röra sig om sjukvård, äldrevård, socialtjänst och skola med mera.

Olika sorters skatter

Det finns en uppsjö av olika skatter här i Sverige. Till att börja med kan de delas upp i två kategorier; dels finns det så kallad direkt skatt och dels finns det en så kallad indirekt skatt. Direkt skatt är till exempel inkomst, förmögenhet och realisationsvinst. Indirekt skatt innefattar bland annat punktskatt och mervärdesskatt på varor och tjänster. Andra skatter är till exempel fordonsskatt, bensinskatt, trängselskatt, spelskatt, bolagsskatt och förmånsskatt. Några exempel på punktskatter som du säkert också har hört talas om är också alkoholskatt, tobaksskatt, energiskatt, avfallsskatt, reklamskatt och kärnkraftsskatt. Det finns dock många fler skatteformer än så – vissa mer välkända och omdebatterade än andra.

Ibland förväxlas skatt med avgift, men det finns skillnader. Medan en avgift innebär en motprestation (till exempel förskoleavgift, TV-avgift och vårdavgift) innebär skatt ingen motprestation. De går till kommuner och landsting eller regioner oavsett om du nyttjar deras tjänster i dagsläget. Det här kan ses som en del av demokratin och välfärdssystemet, där alla hjälps åt att betala för att vissa delar i samhället ska fungera som de ska. Genom skatten kan du således söka hjälp eller nyttja de tjänster som du själv är med och betalar för genom skatten. Att hålla koll på alla sorters skatter kan vara svårt, men det behövs inte heller. Mycket sker per automatik idag.

Sammanfattning

I Sverige betalar i stort sett alla människor skatt. Skatterna går till kommuner och landsting/regioner och om du tjänar över en viss summa per år betalar du också extra skratt till staten. Meningen med det är att offentliga tjänster i samhället ska kunna finansieras och brukas av samtliga invånare när de är i behov av dem. Skatt har funnits i Sverige så länge som staten har funnits, men systemet har skiljt sig åt under olika perioder. Kortfattat kan skatten delas in i två grenar; direkt skatt (exempelvis inkomstskatt) och indirekt skatt (till exempel punktskatt som energiskatt). Det finns dock en rad fler skatter inom båda områdena.

 

 

Leave a Reply