Category Archives: EFFSYS+

Den första allmänna utlysningen

Den första utlysningen som avslutades den 29 november inom Energimyndighetens ramforskningsprogram EFFSYS+ har lockat ett rekordstort intresse. 50 st ansökningar/intresseanmälningar inkom inom den officiella ansökningsperioden och har behandlats vid styrelsens andra möte. Totalt ansökta medel är tre gånger större än … Continue reading

Posted in EFFSYS+ | Leave a comment

Utlysning EFFSYS+ projekt

Inbjudan att inkomma med projektförslag Energimyndigheten har beslutat genomföra ett program ”Effektivare kyl- och värmepumpsystem – EFFSYS+”. Programmet pågår under tiden 2010-09-01 till 2014-08-31. En fullständig programbeskrivning finns på Effsys+ hemsida, www.effsysplus.se. Den totala budgeten för fyraårsperioden är 88 miljoner … Continue reading

Posted in EFFSYS+ | Leave a comment