Category Archives: EFFSYS+

Svenska Kyl- och Värmepumpdagen

Den 19 oktober är det dags för den Svenska Kyl- och Värmepumpdagen i Göteborg. Den perfekta mötesplatsen där hela branschen är samlad för att byta erfarenheter, lära sig om den senaste forskningen och träffa kollegor och konkurrenter. För mer info … Continue reading

Posted in EFFSYS+ | Leave a comment

Den tredje utlysningen inom EFFSYS+

Inbjudan att inkomma med projektförslag Sedan den första utlysningen inom EFFSYS+ har 20 stycken projekt beviljats medel. Intresset från industrin har varit stor. Totalt är 123 företag inblandade i de projekt som startats inom programmet. Nu öppnar styrelsen för EFFSYS+ … Continue reading

Posted in EFFSYS+ | Leave a comment

Nya EFFSYS+-projekt beviljade inom den andra utlysningen

Till den andra utlysningen inom Energimyndighetens ramforskningsprogram EFFSYS+ visade styrelsen speciellt intresse för projekt inom nya tillämpningar och projekt med internationell anknytning. Totalt inkom 14 stycken kompletta ansökningar inom den officiella ansökningstiden och dessa behandlades under styrelsens möte den 1 … Continue reading

Posted in EFFSYS+ | Leave a comment

Slutrapport fältmätningsprojekt från EFFSYS2

Slutrapporten till EFFSYS2-projektet Fältmätningar för att demonstrera dagens bästa teknik för värmepumpsystem finns nu tillgänglig att ladda hem både från SP och EFFSYS2 hemsida. Projektledare har varit Pia Tiljander på SP och målet med projektet har varit att visa potentialen … Continue reading

Posted in EFFSYS+ | 1 Comment

Ett första projekt slutrapporterat

Ett första EFFSYS+-projekt, Konsekvensanalys av NNE-krav för befintliga byggnader, har avslutats. Projektet har pågått under ett år och projektledare har varit Åsa Wahlström på CIT Energy Management. Delvis har arbetet utförts av en arbetsgrupp bestående av representanter från Enertech, Fastighetsägarna, … Continue reading

Posted in EFFSYS+ | Leave a comment

Stor uppslutning Svenska Kyl & Värmepumpdagen i samarbete med EFFSYS+

Denn första EFFSYS+ dagen som detta år samarrangerades med Kyl & Värmepumpdagen hölls på Hotel Riverton i Göteborg och lockade ett rekordstort intresse; omkring 240 personer var på plats samt ett 30-tal på väntelistan. Presentationer pågick under hela dagen i … Continue reading

Posted in EFFSYS+ | 1 Comment

Andra utlysning EFFSYS+ projekt

Inbjudan att inkomma med projektförslag Sedan den första utlysningen inom EFFSYS+ har 13 stycken projekt beviljats medel. Intresset från industrin har varit stor; totalt är 95 företag inblandade i projekten i olika utsträckning. Nu öppnar styrelsen för EFFSYS+ upp för … Continue reading

Posted in EFFSYS+ | Leave a comment

Dags för den första EFFSYS+ dagen

Den 14 oktober kommer den första EFFSYS+ dagen gå av stapeln på Riverton Hotell i Göteborg. För att få en bra blandning från olika grenar inom branschen arrangeras dagen denna gång tillsammans med Svenska Kyl & Värmepumpdagen 2011. På programmet … Continue reading

Posted in EFFSYS+ | Leave a comment

Nytt särskilt doktorandprojekt antaget

Ett nytt projekt inom EFFSYS+ har beviljats medel och finns nu tillagt bland de tidigare beviljade projekten. Det är det tredje och sista särskilda doktorandprojektet med stark kontant motfinasiering. Projektledare är Björn Palm på KTH Energiteknik och titeln på projektet … Continue reading

Posted in EFFSYS+ | Leave a comment

Första kvartalsrekvisitionerna

Under april månad har de beviljade projekten inom EFFSYS+ haft sina första rekvisitioner. Vissa har rivstartat och kommit igång ordentligt medan andra projekt haft en långsammare start på grund av bl.a. sökande efter nya doktorander. Under den första perioden har … Continue reading

Posted in EFFSYS+ | Leave a comment