Author Archives: effsysplus

Andra utlysning EFFSYS+ projekt

Inbjudan att inkomma med projektförslag Sedan den första utlysningen inom EFFSYS+ har 13 stycken projekt beviljats medel. Intresset från industrin har varit stor; totalt är 95 företag inblandade i projekten i olika utsträckning. Nu öppnar styrelsen för EFFSYS+ upp för … Continue reading

Posted in EFFSYS+ | Leave a comment

Dags för den första EFFSYS+ dagen

Den 14 oktober kommer den första EFFSYS+ dagen gå av stapeln på Riverton Hotell i Göteborg. För att få en bra blandning från olika grenar inom branschen arrangeras dagen denna gång tillsammans med Svenska Kyl & Värmepumpdagen 2011. På programmet … Continue reading

Posted in EFFSYS+ | Leave a comment

Nytt särskilt doktorandprojekt antaget

Ett nytt projekt inom EFFSYS+ har beviljats medel och finns nu tillagt bland de tidigare beviljade projekten. Det är det tredje och sista särskilda doktorandprojektet med stark kontant motfinasiering. Projektledare är Björn Palm på KTH Energiteknik och titeln på projektet … Continue reading

Posted in EFFSYS+ | Leave a comment

Första kvartalsrekvisitionerna

Under april månad har de beviljade projekten inom EFFSYS+ haft sina första rekvisitioner. Vissa har rivstartat och kommit igång ordentligt medan andra projekt haft en långsammare start på grund av bl.a. sökande efter nya doktorander. Under den första perioden har … Continue reading

Posted in EFFSYS+ | Leave a comment

Den första allmänna utlysningen

Den första utlysningen som avslutades den 29 november inom Energimyndighetens ramforskningsprogram EFFSYS+ har lockat ett rekordstort intresse. 50 st ansökningar/intresseanmälningar inkom inom den officiella ansökningsperioden och har behandlats vid styrelsens andra möte. Totalt ansökta medel är tre gånger större än … Continue reading

Posted in EFFSYS+ | Leave a comment

Utlysning EFFSYS+ projekt

Inbjudan att inkomma med projektförslag Energimyndigheten har beslutat genomföra ett program ”Effektivare kyl- och värmepumpsystem – EFFSYS+”. Programmet pågår under tiden 2010-09-01 till 2014-08-31. En fullständig programbeskrivning finns på Effsys+ hemsida, www.effsysplus.se. Den totala budgeten för fyraårsperioden är 88 miljoner … Continue reading

Posted in EFFSYS+ | Leave a comment