Author Archives: effsysplus

Effsys+ är nu avslutat

2014-08-31 var sista dagen för Effsys+ och en summerande slutrapport om programmet hittas på länken nedan. Energimyndigheten kommer under hösten 2014 starta upp det påföljande forskningsprogrammet Effsys Expand. Mer info om detta kommer på Energimyndighetens hemsida. Sekretariatet vill tacka alla … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Presentationer från Svenska Kyl- och Värmepumpdagen 2013

Årets upplaga av den Svenska Kyl och Värmepumpdagen gick av stapeln den 18 oktober i Göteborg med en imponerande uppslutning på cirka 300 deltagare. Stort tack till alla er som bidrog under dagen med presentationer, både verbala och som posters! … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Svenska Kyl- och Värmepumpdagen 2013

Den 18 oktober är det dags för den Svenska Kyl- och Värmepumpdagen i Göteborg. Den perfekta mötesplatsen där hela branschen är samlad för att byta erfarenheter, lära sig om den senaste forskningen och träffa kollegor och konkurrenter. För mer info … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Tredje utlysningen inom EFFSYS+ slutförd

Den tredje och sista utlysningen i EFFSYS+ är nu genomförd och 5 projekt blev beviljade stödfinansiering. Utlysningen var om totalt 2,1 miljoner kr och totalt har nu 25 projekt beviljas stödfinansiering genom programmet. Mer information om de nya (och de … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Svenska Kyl- och Värmepumpdagen

Den 19 oktober är det dags för den Svenska Kyl- och Värmepumpdagen i Göteborg. Den perfekta mötesplatsen där hela branschen är samlad för att byta erfarenheter, lära sig om den senaste forskningen och träffa kollegor och konkurrenter. För mer info … Continue reading

Posted in EFFSYS+ | Leave a comment

Den tredje utlysningen inom EFFSYS+

Inbjudan att inkomma med projektförslag Sedan den första utlysningen inom EFFSYS+ har 20 stycken projekt beviljats medel. Intresset från industrin har varit stor. Totalt är 123 företag inblandade i de projekt som startats inom programmet. Nu öppnar styrelsen för EFFSYS+ … Continue reading

Posted in EFFSYS+ | Leave a comment

Nya EFFSYS+-projekt beviljade inom den andra utlysningen

Till den andra utlysningen inom Energimyndighetens ramforskningsprogram EFFSYS+ visade styrelsen speciellt intresse för projekt inom nya tillämpningar och projekt med internationell anknytning. Totalt inkom 14 stycken kompletta ansökningar inom den officiella ansökningstiden och dessa behandlades under styrelsens möte den 1 … Continue reading

Posted in EFFSYS+ | Leave a comment

Slutrapport fältmätningsprojekt från EFFSYS2

Slutrapporten till EFFSYS2-projektet Fältmätningar för att demonstrera dagens bästa teknik för värmepumpsystem finns nu tillgänglig att ladda hem både från SP och EFFSYS2 hemsida. Projektledare har varit Pia Tiljander på SP och målet med projektet har varit att visa potentialen … Continue reading

Posted in EFFSYS+ | 1 Comment

Ett första projekt slutrapporterat

Ett första EFFSYS+-projekt, Konsekvensanalys av NNE-krav för befintliga byggnader, har avslutats. Projektet har pågått under ett år och projektledare har varit Åsa Wahlström på CIT Energy Management. Delvis har arbetet utförts av en arbetsgrupp bestående av representanter från Enertech, Fastighetsägarna, … Continue reading

Posted in EFFSYS+ | Leave a comment

Stor uppslutning Svenska Kyl & Värmepumpdagen i samarbete med EFFSYS+

Denn första EFFSYS+ dagen som detta år samarrangerades med Kyl & Värmepumpdagen hölls på Hotel Riverton i Göteborg och lockade ett rekordstort intresse; omkring 240 personer var på plats samt ett 30-tal på väntelistan. Presentationer pågick under hela dagen i … Continue reading

Posted in EFFSYS+ | 1 Comment