Svenska Kyl- och Värmepumpdagen

Den 19 oktober är det dags för den Svenska Kyl- och Värmepumpdagen i Göteborg. Den perfekta mötesplatsen där hela branschen är samlad för att byta erfarenheter, lära sig om den senaste forskningen och träffa kollegor och konkurrenter.

För mer info
Inbjudan KV dagen 2012

This entry was posted in EFFSYS+. Bookmark the permalink.

Comments are closed.