Nya EFFSYS+-projekt beviljade inom den andra utlysningen

Till den andra utlysningen inom Energimyndighetens ramforskningsprogram EFFSYS+ visade styrelsen speciellt intresse för projekt inom nya tillämpningar och projekt med internationell anknytning. Totalt inkom 14 stycken kompletta ansökningar inom den officiella ansökningstiden och dessa behandlades under styrelsens möte den 1 februari 2012. Ansökt medel har överstigit det belopp som styrelsen beslutat att fördela inom den andra utlysningen varför flertalet ansökningar med hög potential ej kunnat beviljas.

Följande nya projekt har beviljats inom den andra utlysningen, mer information finns tillgänglig på respektive projekts hemsida:

  • EP14 Inverkan av adsorberande korrosionsinhibitorer och andra tillsatser på värmeöverföring och termofysikaliska egenskaper för köldbärare som används i indirekta kylsystemen Läs mer >> (http://www NULL.effsysplus NULL.se/projekt/ep14)
  • EP15 Konsekvensanalys av NNE-krav för befintliga byggnader – del 2 Läs mer >> (http://www NULL.effsysplus NULL.se/projekt/ep15)
  • EP16 Smart felidentifiering och diagnos för värmepumpsystem Läs mer >> (http://www NULL.effsysplus NULL.se/projekt/ep16)
  • EP17 Värmepumpsystem för Nära Noll Energi småhus och flerfamiljshus Läs mer >> (http://www NULL.effsysplus NULL.se/projekt/ep17)
  • EP18 Metod och guidelines för fastställande av nyckeltal för energieffektivitet vid fältmätningar av värmepumpar och luftkonditioneringsaggregat Läs mer >> (http://www NULL.effsysplus NULL.se/projekt/ep18)
  • EP19 Ammoniak som köldmedium i små kyl- och värmepumpsystem Läs mer >> (http://www NULL.effsysplus NULL.se/projekt/ep19)
  • EP20 Utformning av en villa med värmepump och hög andel el från solceller Läs mer >> (http://www NULL.effsysplus NULL.se/projekt/ep20)

Den officiella pressreleasen för utfallet av den andra utlysningen nås genom nedanstående länk:
Pressrelease till utfallet av den andra utlysningen

This entry was posted in EFFSYS+. Bookmark the permalink.

Comments are closed.