Slutrapport fältmätningsprojekt från EFFSYS2

Slutrapporten till EFFSYS2-projektet Fältmätningar för att demonstrera dagens bästa teknik för värmepumpsystem finns nu tillgänglig att ladda hem både från SP och EFFSYS2 hemsida. Projektledare har varit Pia Tiljander på SP och målet med projektet har varit att visa potentialen med den värmepumpande tekniken och därmed öka dess acceptans. Resultatet från fältmätningarna som pågick under ett år pekar på att det finns potential att spara energi och koldioxidekvivalenter.

Slutrapporten från projektet nås genom nedanstående länk:
Slutrapport Fältmätningar för att demonstrera dagens bästa teknik för värmepumpsystem

This entry was posted in EFFSYS+. Bookmark the permalink.

One Response to Slutrapport fältmätningsprojekt från EFFSYS2

  1. Pingback: Ken (http://%/fppimxv15)