Ett första projekt slutrapporterat

Ett första EFFSYS+-projekt, Konsekvensanalys av NNE-krav för befintliga byggnader, har avslutats. Projektet har pågått under ett år och projektledare har varit Åsa Wahlström på CIT Energy Management. Delvis har arbetet utförts av en arbetsgrupp bestående av representanter från Enertech, Fastighetsägarna, Geotec, IVT, NIBE, Thermia och SVEP.

Resultaten för större flerbostadshus pekar på att byggnadens form och ålder har liten betydelse men att dess klimatzon är viktig för vilka åtgärdspaket i kombination med uppvärmningssystem som kommer behövas för att klara NNE-kraven vid större renoveringar. Den värmepumpande tekniken blir lönsammare ju ju längre norrut byggnaden befinner sig och det uppvärmningspaket som erhöll den lägsta livscykelkostnaden var frånluftsvärmepumpen (<10 W/m2) som enskilt kan klara NNE-kraven för större flerbostadshus.

Slutrapporten och övriga publikationer finns tillgängligt på projektets hemsida:
EP05 Konsekvensanalys av NNE-krav för befintliga byggnader

This entry was posted in EFFSYS+. Bookmark the permalink.

Comments are closed.