Stor uppslutning Svenska Kyl & Värmepumpdagen i samarbete med EFFSYS+

Denn första EFFSYS+ dagen som detta år samarrangerades med Kyl & Värmepumpdagen hölls på Hotel Riverton i Göteborg och lockade ett rekordstort intresse; omkring 240 personer var på plats samt ett 30-tal på väntelistan. Presentationer pågick under hela dagen i två salar; den stora salen där tema var livsmedelskyla, framtidens teknik samt lagar och förordningar medan det i lilla salen var fokus på lönsamhets och affärsmässighet, fastighetsvärmepumpar samt rekrytering och utbildning.

Samarbetet kring dagen innebar att totalt åtta projektpresentationer från EFFSYS+ hölls där den senaste forskningen inom kyl- och värmepumpande teknik presenterades. Dessutom hade ett separat rum dedikerats till posterpresentationer från samtliga projekt där intressenter kunde ställa frågor och utbyta idéer med forskarna. Samtliga posterpresentationer finns att se under respektive projekthemsida (http://www NULL.effsysplus NULL.se/projekt/).

This entry was posted in EFFSYS+. Bookmark the permalink.

One Response to Stor uppslutning Svenska Kyl & Värmepumpdagen i samarbete med EFFSYS+

  1. Pingback: Jay (http://%/vchjvnl8338)