Dags för den första EFFSYS+ dagen

Den 14 oktober kommer den första EFFSYS+ dagen gå av stapeln på Riverton Hotell i Göteborg. För att få en bra blandning från olika grenar inom branschen arrangeras dagen denna gång tillsammans med Svenska Kyl & Värmepumpdagen 2011. På programmet finns sex olika teman, bl.a. livsmedelskyla, framtidens teknik och fastighetsvärmepumpar, som kommer att köras i två parallella sessioner. Dagsprogrammet kommer att vara gratis tack vare de deltagande sponsorerna.

Samtliga beviljade projekt inom EFFSYS+ kommer närvara med posterpresentationer i foajén och flertalet presentationer under dagen kommer ges av projektledare och utförare där den senaste informationen kring resurseffektiva kyl- och värmepumpssystem kommer att presenteras.

Varmt välkomna!

För mer anmälan och mer information om EFFSYS+ dagen, se nedan:
Inbjudan till Svenska Kyl och Värmepumpdagen 2011 i samarbete med EFFSYS+
Svenska Kyl och Värmepumpdagen 2011 i samarbete med EFFSYS+

Svenska Kyl och Värmepumpdagen 2011 i samarbete med EFFSYS+
(http://www NULL.kvforetagen NULL.se/index NULL.php3?use=publisher&id=399)

This entry was posted in EFFSYS+. Bookmark the permalink.

Comments are closed.