Första kvartalsrekvisitionerna

Under april månad har de beviljade projekten inom EFFSYS+ haft sina första rekvisitioner. Vissa har rivstartat och kommit igång ordentligt medan andra projekt haft en långsammare start på grund av bl.a. sökande efter nya doktorander. Under den första perioden har en mängd aktiviteter genomförts inom projekten. Exempel är presentationer på konferenser, utvärdering av experiment och simuleringsmodeller samt bildande av referensgrupper. Totalt har sexton publikationer (journalartiklar, presentationer etc.) i olika omfattning publicerats under perioden.

Under respektive projekts hemsida nås den kvartalsvisa avrapporteringen.
Projektöverblick (http://www NULL.effsysplus NULL.se/projekt/)

This entry was posted in EFFSYS+. Bookmark the permalink.

Comments are closed.