EFFSYS+

Kort översikt

EFFSYS+ är en fortsättning på de tidigare programmen ”Alternativa köldmedier”, ”Klimat 21”, ”eff-Sys” och ”Effsys2”, vilka sammantaget löpt sedan 1994. De tidigare programmen har varit mycket framgångsrika och fört Sverige till den internationella forskningsfronten inom området kylteknik och värmepumpar.

Den starka internationella position som svenska forskningsinstitutioner har inom områdena kyl- och värmepumpteknik ska behållas och forskningen i Sverige ska fortsätta att utvecklas i samverkan med näringslivet. Detta är ett led i omställningen till ett uthålligt och resurseffektivt samhälle.

Energisnål, användarvänlig och uthållig teknik ska utvecklas och resurseffektiva tillämpningar påvisas. Programmets vision är att bidra till att utveckla svenskt näringsliv till en världsledande ställning inom området kylteknik och värmepumpar. Energisnål och miljövänlig teknik ska utvecklas och resurseffektiva tillämpningar påvisas med användarperspektiv.

Fullständig programbeskrivning kan nås via länken nedan.
Programbeskrivning EFFSYS+

Slutrapport för Effsys+ återfinns på länken nedan.
Slutrapport_EFFSYS+

Comments are closed.